ANHÖRIGCAFÉ i Karleby

Startdatum: 04.09.2019
Kursperiod: 04.09.2019 - 04.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Kurskod: 18S10200556
Kurspris: Gratis

Välkommen på anhörigcafé i Karleby 
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 13-15


Platsen är på Emeliehemmet.
Obs! 4.12 kl.12.00 på Kyrkbackens församlingshem.


På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. 

Alla som upplever sig vara närståendevårdare är välkommen med, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.


Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!


Med er på träffarna är Monica Bergdal tfn.050-344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 


 

Tider :

04.09.2019 13.00 - 15.00 Emeliehemmet
02.10.2019 13.00 - 15.00 Emeliehemmet
06.11.2019 13.00 - 15.00 Emeliehemmet
04.12.2019 12.00 - 14.00 Emeliehemmet