ANHÖRIGCAFÈ i Närpes

Startdatum: 26.08.2019
Kursperiod: 26.08.2019 - 09.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Närpes
Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Kurskod: 18S10200562
Kurspris: Gratis

Välkommen på anhörigcafé i Närpes
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 26.8, 30.9, 28.10, 25.11 och 9.12 kl. 13-15
Platsen är i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes, södra ingången, infart från Närpesvägen 16.


Träffarna kommer att innehålla olika föreläsningar, inbjudna gäster med aktuella teman, diskussioner om att vara anhörig samt social samvaro.


Inbjudan riktar sig till dig som upplever sig vara närståendevårdare oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd. 
Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!


Ledare är Malin Knip.


Träffarna är STEA finansierad.


Frågor och funderingar kontakta Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Tider :

26.08.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
30.09.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
28.10.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
25.11.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes
09.12.2019 13.00 - 15.00 Folkhälsanhuset i Närpes