Anhöriggrupp i Hagalund

Startdatum: 22.01.2020
Kursperiod: 22.01.2020 - 13.05.2020
Arrangör: Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner r.f.
Folkhälsans Förbund
Föreningen Folkhälsan i Esbo socken r.f.
Plats: Espoon Järjestöjen Yhteisö
Adress: Köpmannavägen 6, 02100 Esbo
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2019
Kurskod: 180K0200674
Kurspris: Gratis

Hjärtligt välkommen med, du som vårdar eller har omsorg om någon närstående i Esbo och Grankulla med omnejd, i denna grupp för diskussion och information om livet som närståendevårdare. Gruppen är öppen för alla oberoende av om du har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen eller inte.
Gruppen träffas en gång i månaden över en kopp kaffe under våren och leds av Ilse Vaenerberg.
Datum: Onsdagar 22.1, 19.2, 18.3, 15.4, 13.5 kl. 13.00-14.30 och vi avslutar terminen med en lunch.


Om du vill veta mer eller anmäla dig så kan du kontakta Ilse Vaenerberg tfn 050-5544806

Samtalsgruppen ordnas i samverkan mellan Esbo och Grankulla Närståendevårdare r.f. och Föreningen Folkhälsan i Esbo socken r.f.

Tider :

22.01.2020 13.00 - 14.30 Espoon Järjestöjen Yhteisö
19.02.2020 13.00 - 14.30 Espoon Järjestöjen Yhteisö
18.03.2020 13.00 - 14.30 Espoon Järjestöjen Yhteisö
15.04.2020 13.00 - 14.30 Espoon Järjestöjen Yhteisö
13.05.2020 13.00 - 14.30 Espoon Järjestöjen Yhteisö