ANHÖRIGTRÄFFAR kvällstid i Jakobstad

Startdatum: 26.08.2019
Kursperiod: 26.08.2019 - 16.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Kurskod: 18S10200559

Välkommen på anhörigträffar i Jakobstad
Träffarna ordnas kvällstid och riktar sig till både närståendevårdaren och den hen har omsorg om.
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 
26.8, 23.9, 14.10, 18.11 och 16.12 kl. 18.30.


Platsen är på Östanlid, Friska Tags utrymme, 6 våningen.


På träffarna möter vi andra i liknande livssituation; vi avnjuter kaffe tillsammans, samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får ibland besök av någon gästtalare. Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund, ledare är Monca Bergdal.


Avgift: 5€/gång. Viss tilläggskostnad kan tillkomma beroende på program.


Anmäl deltagande gärna via sms till Monica Bergdal tfn.050-344 4695 fredagen innan varje träff.


Verksamheten är STEA finansierad.


VARMT VÄLKOMNA MED!

Tider :

26.08.2019 18.30 - 20.30 Friska Tags utrymmen (våning 6)
23.09.2019 18.30 - 20.30 Friska Tags utrymmen (våning 6)
14.10.2019 18.30 - 20.30 Friska Tags utrymmen (våning 6)
18.11.2019 18.30 - 20.30 Friska Tags utrymmen (våning 6)
16.12.2019 18.30 - 20.30 Friska Tags utrymmen (våning 6)