Distansutbildning för kursledare i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 22.04.2021
Kursperiod: 22.04.2021 - 23.04.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jonna Skand
jonna.skand@folkhalsan.fi
046-8105037
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.03.2021 18.00
Anmälan stänger: 16.04.2021
Bilagor:
Kurskod: 180K0200001
Kurspris: 60,00 €
Anmäl dig här

Folkhälsans förbund ordnar en kursledarutbildning för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare. Kursen ordnas på distans, du kan delta oavsett var du bor i landet.


Utbildningen erbjuder beredskap att möta närstående i olika livssituationer. Du får redskap som lockar fram och underlättar diskussion och erfarenhetsutbyten. Utbildningen innehåller kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.

Anmäl dig här

Tider :

22.04.2021 09.00 - 15.00 På distans
23.04.2021 09.00 - 15.00 På distans