Föreläsning Intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente

Startdatum: 23.04.2024
Kursperiod: 23.04.2024 - 23.04.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Kristina Björklund
kristina.bjorklund@folkhalsan.fi
050-4350470
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.03.2024 00.00
Anmälan stänger: 23.04.2024
Bilagor:
Kurskod: 18SS0005001
Anmäl dig här

VÄLKOMMEN MED BÄSTA
NÄRSTÅENDEVÅRDARE / ÖVRIGA
INTRESSERADE PÅ EN VIRTUELL FÖRELÄSNING


Vi erbjuder dig och andra intresserade olika föreläsning om
aktuella teman, för att underhålla och inspirera, för att informera
och för att erbjuda ny kunskap.
Föreläsning om Intressebevaknings fullmakt
och vårdtestamente.


Tid: 23.4.2024 kl. 18.00-19.30
Föreläsare: Advokat Sofia Sjöblom


Föreläsningarna sker virtuellt via programmet Zoom. Du kan
följa dem genom att anmäla dig till någon av nedanstående via
e-post eller telefon, för att få zoomlänken till föreläsningarna.
Önskar du mer information och/ eller hjälp i form av datastöd i
användande av programmet Zoom, vänligen ta kontakt:


Anmäl dig till:


Nina Hongell - Ekholm 050 430 6091 nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi


Kristina Björklund 050 435 0470 kristina.bjorklund@folkhalsan.fi


 

Anmäl dig här

Tider :

23.04.2024 18.00 - 19.30 På distans