PAUSAD Kamratstödsträffar för närståendevårdare, i Vasa

Startdatum: 21.01.2022
Kursperiod: 21.01.2022 - 20.05.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.12.2021 00.00
Bilagor:
Kurskod: 18S10200007
Anmäl dig här

Närståendevårdare och anhöriga som har omsorg om en nära person- kom med på kamratstödsträffar!


Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Gunn-Britt Norrgran och Maj-Lis Smulter, erfarenhetsmentorer. Tillsammans dricker vi kaffe/te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som är viktigt för oss.


Datum: 21.1, 18.2, 18.3, 21.4 och 20.5 
Klockslag: 13-14.30
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Glaskabinettet


Du behöver inte ha det kommunala närståendevårdsavtalet för att delta.


Frågor och anmälan kontakta:
  - Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 

Anmäl dig här

Tider :

21.01.2022 13.00 - 15.30 Glaskabinettet
18.02.2022 13.00 - 15.30 Glaskabinettet
18.03.2022 13.00 - 15.30 Glaskabinettet
22.04.2022 13.00 - 15.30 Glaskabinettet
20.05.2022 13.00 - 15.30 Glaskabinettet