INSTÄLLT- Kursledarutbildning-Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 23.03.2020
Kursperiod: 23.03.2020 - 24.03.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.01.2020
Bilagor:
Kurskod: 18S10200628
Kurspris: 60,00 €
Anmäl dig här

Öppna dörrar för närståendevårdare- kursledarutbildning i Jakobstad


För dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare och som vill leda en Öppna dörrar kurs eller annan stödverksamhet för närståendevårdare och anhöriga på din hemort/lokalt.


Kursdatum: 23-24 mars 2020 kl. 9.00-16.00
Plats: Jakobstad, Östanlid, Friska Tags utrymme, 6vån.
Deltagaravgift: 60€ ( kaffe, lunch och material ingår)
Kursledare
: Pia Nabb och Jonna Skand


Utbildningen innehåller redskap att möta närstående i olika livssituationer samt verktyg för diskusson och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får ökad kunskap om och insikt i vad närståendevård innebär såsom samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.


Mera information och anmälan till Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi tfn.050 542 8175


Sista anmälningsdag: måndagen den 16 mars 2020


Varmt välkomna med!

Anmäl dig här

Tider :

23.03.2020 09.00 - 16.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)
24.03.2020 09.00 - 16.00 Friska Tags utrymmen (våning 6)