Öppna Dörrar kurs för närståendevårdare

Startdatum: 17.09.2020
Kursperiod: 17.09.2020 - 08.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Raseborgs stad
Plats: Villa Anemone
Adress: Köpmansgatan 27, 10300 Raseborg
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020
Kurskod: 180K0200804
Kurspris: Gratis

En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård eller omsorg. 


Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar och tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap för omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt källor till kraft.


Mera information och anmälningar:  Nina Hongell-Ekholm tfn 050-430 6091 

Tider :

17.09.2020 10.00 - 14.00 Villa Anemone
24.09.2020 10.00 - 14.00 Villa Anemone
01.10.2020 10.00 - 14.00 Villa Anemone
08.10.2020 10.00 - 14.00 Villa Anemone