Rekreationsdagar på Alskat för närståendevårdare

Startdatum: 17.09.2024
Kursperiod: 17.09.2024 - 20.09.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Korsholms svenska församling
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2024 00.00
Anmälan stänger: 30.08.2024
Bilagor:
Kurskod: 18S10017019
Kurspris: 110,00 €

Vi inbjuder dig som är närståendevårdare/anhörig och har omsorg om en närstående person till fyra dagars vistelse tillsammans med andra i liknande livssituation. Programmet bjuder på gemenskap och trevlig samvaro, diskussioner och samtal, utbyte av erfarenheter, föreläsningar, god mat och avkoppling i en vacker miljö.


Dagarna kostar 110€ och inkluderar kost, logi och program. Ta kontakt med din ansvarige för närståendevård i Välfärdsområdet så att de i god tid vet att de behöver ordna stöd och omsorg om den du vårdare. Fråga också om de ersätter avgiften för dagarna.


Dagarna arrangeras av Folkhälsan och Korsholms svenska församling.


Frågor och anmälan senast 30.8 till:
Pia Nabb tfn 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi
Anki Elvström tfn 050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi


Första gångens deltagare prioriteras.


Hoppas att vi ses- varmt välkommen med!


 

Tider :

17.09.2024 11.00 - 21.00 Alskathemmet
18.09.2024 08.00 - 21.00 Alskathemmet
19.09.2024 08.00 - 21.00 Alskathemmet
20.09.2024 08.00 - 14.00 Alskathemmet