Stödgrupp för närstående samt minnesträningsgrupp

Startdatum: 28.08.2019
Kursperiod: 28.08.2019 - 11.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Nylands minneslots
Plats: Övriga platser - Nyland - Myrans
Adress: Krukgränden 5, 01600 Vanda
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2018
Kurskod: 0200468

Stödgruppen ordnas för alla som vårdar en närstående. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter och du får stöd av personer i liknande livssituation. Din närstående är också välkommen med i minnesträningsgruppen, som träffas samtidigt. I minnesträningsgruppen tränar vi minnet i ett trevligt gäng.


Höstens träffar:


Onsdag 28.8  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 25.9  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 23.10 kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 20.11  kl. 15.30 - 17.00


Onsdag 11.12  kl. 15.30 - 17.00


Som ledare fungerar Ida Mitchell, Nylands Minneslots och Nina Hongell-Ekholm, Folkhälsans förbund


Anmälan och mera information: Ida Mitchell tfn 040-170 6771 eller ida.mitchell@espoonmuisti.fi


 


Träffarna hålls i Myrans servicehus (myyrinkoti), Krukgränden 5, Vanda

Tider :

28.08.2019 15.30 - 17.00 Myrans
25.09.2019 15.30 - 17.00 Myrans
23.10.2019 15.30 - 17.00 Myrans
20.11.2019 15.30 - 17.00 Myrans
11.12.2019 15.30 - 17.00 Myrans