Webbinarium Närståendevård i Finland bland äldre-möjligheter och utmaningar

Startdatum: 14.12.2023
Kursperiod: 14.12.2023 - 14.12.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.10.2023 20.00
Anmälan stänger: 10.12.2023
Kurskod: 18S10200736
Anmäl dig här

Webbinarium: Närståendevård i Finland bland äldre-möjligheter och utmaningar
Riktar sig till dig som i ditt arbete möter närståendevårdare och seniorer samt andra intresserade av ämnet.


Sarah Åkerman, projektforskare presenterar resultat från sin doktorsavhandling i socialpolitik som berör närståendevård bland äldre i ljuset av välbefinnande.
     - Vilka tankar om sina egna vårdarrangemang har äldre personer som 
       vårdas av en närståendevårdare?
     - Vilken betydelse för äldre närståendevårdares välbefinnande har
       deras individuella resurser?
     - Finns det skillnader mellan närståendevårdares välmående i
       Österbotten och Västerbotten och finns det regionala skillnader?
     - Vilka sociala behov har före detta närståendevårdare och hur kan 
       verksamhet för dem utvecklas tillsammans med olika välfärds-
       aktörer?


Efter föreläsningen följer Eftersnack med återkoppling och diskussion kring regionala behov och samarbete. Gruppindelning enligt region: Nyland, Åboland, Åland och Österbotten.


Webbinariet sker via Zoom och möteslänk skickas ett par dagar på förhand.


Din anmälan behöver vi få senast 10.12.


Frågor kontakta:
Kristina Björklund (Nyland) tfn.050 4350470
Jonna Skand (Nyland/Åboland) tfn.046 8105037
Annette Hagman (Åland) tfn.018 527063
Anki Elvström (Österbotten) tfn.050 4676657
Pia Nabb (Österbotten) tfn.050 542 8175

e-post: förnamn.efternamn@folkhalsan.fi

Välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

14.12.2023 13.00 - 15.00 På distans