Virtuellt Dagisnätverk i Borgå hösten 2020

Startdatum: 27.10.2020
Kursperiod: 27.10.2020 - 27.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.03.2020
Anmälan stänger: 23.10.2020
Kurskod: 180K0116801

Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång.


Höstens Dagisnätverk har temat Mentalisering, som handlar om att försöka förstå både sina egna och andras tankar, känslor och intentioner samt hur vi påverkar varandra när vi är tillsammans. I arbetet med barn hjälper den här förmågan den vuxna att märka och svara på vad barnet behöver, och inte enbart reagera på barnets beteende eller utgående från de känslor som beteendet väcker hos oss. Det gör interaktionen mera smidig och lyhörd och stärker en trygg relation.


Under den här utbildningsdagen får du lära dig om mentalisering och dess betydelse för uppkomsten av trygga anknytningsrelationer. Du får också konkreta verktyg för hur du kan tillämpa ett reflektivt arbetssätt i möten med familjer och barn.   


Program:


·       Vad är mentalisering och reflektiv förmåga i arbetet med barn?


·       Varför är mentalisering så viktigt för barnet och för barnets sociala relationer?


·       Hur hjälper ett reflektivt förhållningssätt dig i möten med barn och familjer?


Föreläsningar varvas med konkreta övningar och reflektion i mindre grupper. 


Dagen är avgiftsfri. Vänligen meddela var du jobbar då du anmäler dig.


Välkommen!

Tider :

27.10.2020 12.00 - 16.00 På distans