Dagisnätverk i Raseborg våren 2019

Startdatum: 25.04.2019
Kursperiod: 25.04.2019 - 25.04.2019
Plats: Restaurang KW
Adress: Högbergsgatan 12, Karis, 10300 Karis
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.02.2019
Anmälan stänger: 19.04.2019
Kurskod: 180K0116511
Kurspris: Gratis

Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång.


Temat för våren 2019 handlar om att synliggöra normer på daghem. Syftet är att ge kunskap och medvetenhet om jämställdhet, jämlikhet och normer.


Vuxna bemöter, oftast omedvetet, barn olika och har olika förväntningar på dem beroende på deras kön. Folkhälsans forskning DAGIS visade att flickor rör på sig mindre än pojkar på dagis. Vad kan det bero på? Hur uppmuntrar vi barnen till rörelse och vad förväntar vi oss av flickor och pojkar? Hur inkluderar vi olika barn i verksamheten med tanke på fysisk aktivitet, utrymmena och de dagliga rutinerna? Hur ser vårt bemötande ut ur ett köns- och mångfaldsperspektiv? Vilka är de normer som begränsar och utesluter på vårt daghem och vad kan vi göra åt saken?


Kom med och få inspiration för att jobba mera jämställt och jämlikt och på så sätt ge barnen flera möjligheter!


Föreläsare: Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhets- och likabehandlingsarbete


Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och kaffe. Vänligen uppge eventuella allergier och din arbetsplats då du anmäler dig.


Anmälan via länken www.folkhalsan.fi/tryggarelationerpadagis


eller till maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi


 


Välkommen!

Tider :

25.04.2019 11.00 - 16.00 Restaurang KW