Frukostföreläsning: Samtalsteknik i rusmedelsfostran

Startdatum: 11.11.2021
Kursperiod: 11.11.2021 - 11.11.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.09.2021 00.00
Anmälan stänger: 10.11.2021
Kurskod: 180E0116002
Anmäl dig här

Frukostföreläsningen fokuserar på bemötandet av unga när det kommer till frågor om rusmedel. Under workshopens gång får deltagarna granska sina egna attityder och förhållningssätt gentemot olika rusmedel, fundera på sin professionella roll inom rusmedelsfostran och bekanta sig med olika frågor och scenarion då det kommer till unga och rusmedel. Vi kommer att fundera på ålders- och kunskapsanpassning inom rusmedelsfrågor och gå igenom konkreta tips för lyckade diskussioner med de unga.


Föreläsare: Krista Lindberg, utbildningsplanerare (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf) Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi

Anmäl dig här

Tider :

11.11.2020 09.00 - 10.30 På distans