Lärarnätverksträff - Åland

Startdatum: 28.10.2021
Kursperiod: 28.10.2021 - 28.10.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Joakim Svensson
joakim.svensson@folkhalsan.ax
040-8375777
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.08.2021 15.00
Anmälan stänger: 21.10.2021
Kurskod: 310K0116966

 


     


 


Välkommen på lärarnätverksträff den 28.10  Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus, Mariehamn (eftermiddagen tillbringas utomhus) Kläder efter väder :-)Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan.Temat för träffen är:


Må bra tillsammans


Hur kan man stärka och främja elevernas psykiska hälsa i skolan ? Föreningen Psykisk hälsa i Finland presenterar verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med läroplanen.


 


Rörelseglädje, gemenskap och återhämtning i naturen


Naturen har en positiv inverkan på många plan. Folkhälsans ledare för projektet naturkraft berättar om hur Naturkraft aktiviteter och material går att tillämpa med olika åldrar. Inspirationen sker utomhus.Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt. Meddela samtidigt om eventuella dieter. Joakim Svensson från Folkhälsan på Åland deltar på plats. Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 

Tider :

28.10.2021 09.00 - 15.00 Dagcenter