INSTÄLLD: Lärarnätverksträff i Borgå

Startdatum: 31.03.2020
Kursperiod: 31.03.2020 - 31.03.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.11.2019
Kurskod: 18U10116521

Välkommen på lärarnätverksträff den 31.3.2020 på Kvartersklubben i Borgå!


Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan. 


Vårens teman är: 


Barn och ungas sexualitet- hur kan jag ta upp ämnet?


Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa. 


Alltför sällan prioriteras sömnen i vardagen- hur ändra på det? 


Föreläsare är Mikaela Wiik som är sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att främja fysisk aktivitet och återhämtning i alla åldrar. 


Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt, senast en vecka före till linda.hongisto@folkhalsan.fi Meddela samtidigt om eventuella dieter. 


Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 


 

Tider :

31.03.2020 09.00 - 15.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå