Lärarnätverksträff i Jakobstad

Startdatum: 13.02.2020
Kursperiod: 13.02.2020 - 13.02.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Österbotten - Rosenlunds prästgård
Adress: Trädgårdsgatan 6, 68600 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Erika Fogelberg
erika.fogelberg@folkhalsan.fi
044-7881103
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.08.2019
Kurskod: 18U10116526

Välkommen på lärarnätverksträff torsdag 13.2.2020 i Jakobstad!

Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan.

Vårens tema är: 


Barn och ungas sexualitet- hur kan jag ta upp ämnet?Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa. Alltför sällan prioriteras sömnen i vardagen- hur ändra på det? Föreläsare är Mikaela Wiik som är sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att främja fysisk aktivitet och återhämtning i alla åldrar. 
Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. 

Anmäl dig senast en vecka innan träffen till erika.fogelberg@folkhalsan.fi Meddela samtidigt eventuella allergier.

Tider :

13.02.2020 09.00 - 15.00 Rosenlunds prästgård