Lärarnätverksträff i Malax

Startdatum: 08.02.2019
Kursperiod: 08.02.2019 - 08.02.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Malakta
Adress: Töckmovägen 48, 66100 Malax
Visa på karta
Kontakt: Erika Fogelberg
erika.fogelberg@folkhalsan.fi
044-7881103
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.01.2019
Anmälan stänger: 08.02.2019
Kurskod: 18U10116477

Välkommen på lärarnätverksträff fredag 8.2.2019 kl 9-15 i Malax!

Vill du ha ett avbrott i skolvardagen? Vill du komma och träffa kollegor från andra skolor och få chansen att fundera över din egen, kollegors och elevers välmående? Då har du möjlighet att anmäla dej till Folkhälsans nätverksträff. Med lärarnätverksträffarna vill vi ge dej inspiration och möjlighet att diskutera angelägna teman.

Vårens tema är: 


-Funktionell inlärning – Inspiration och konkreta tips på hur du kan öka elevernas rörelse under skoldagen.


Johanna Berlin, klasslärare på Drumsö lågstadieskola och mentor för programmet “Skola i rörelse”. Hon brinner för att främja elevens psykiska- och fysiska - välmående samt uppmuntra till ökad elevmedverkan.


-Vi äter och lär tillsammans -  Hur ser rekommendationerna för en lyckad skolmåltid ut? Hur fungerar det i praktiken och hur kan vi tillsammans göra den bättre.


Susanna Strandback, näringsterapeut och sakkunnig i kost och hälsa på Folkhälsan. Hon ser maten som en resurs och talar för balans och ett naturligt förhållande till mat.


-Lek och rörelse med snöskor – Folkhälsan i Österbotten har en uppsättning snöskor för utlåning t.ex. för skolklasser. För många elever är snöskor något nytt som man inte provat tidigare. Snöskorna är aktiverande och utmärkta som utomhusaktivitet i skolans närmiljö. Vi avslutar dagen med att ta oss ut i näromgivningen och prova på olika aktiviteter med snöskorna.


Anna Fröding och Kika Fogelberg, som bl.a. jobbar med Folkhälsans motionskampanj Rörelsekvarten och brinner för lek, rörelse och friluftsliv.

Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. 

Anmäl dej till erika.fogelberg@folkhalsan.fi senast en vecka innan träffen. Meddela samtidigt eventuella allergier.

Tider :

08.02.2019 09.00 - 15.00 Malakta