Trygghetslåda idrott, Helsingfors

Startdatum: 26.05.2021
Kursperiod: 26.05.2021 - 26.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.03.2021 08.00
Anmälan stänger: 18.05.2021
Kurskod: 180K0116001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Trygghetslåda idrott – för föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott (Helsingfors)


Kom och ta del av ett nytt material för dig som ordnar organiserad verksamhet för barn och unga! ”Trygghetslåda idrott” innehåller material för att främja en trygg idrottsgemenskap.


I lådan finns praktiska material för att stärka gruppgemenskapen, stöda förebyggande och ingripande metoder mot kränkningar och mobbning samt symbolstöd för att inkludera flera i verksamheten. De praktiska verktygen i trygghetslådan kan användas i den dagliga fritidsverksamheten; på träningar, under föräldra- eller tränarträffar och styrelsemöten.


Under lanseringsturnén av trygghetslådan får deltagarna information om lådans innehåll och får med sig en låda, allt detta kostnadsfritt! Anmäl dig genom att trycka på rutan ”Anmäl dig här”. Det finns ett begränsat antal platser till varje tillfälle.


Träffarna ordnas på flera håll i Svenskfinland, utomhus kl. 18-19.30:
Borgå 17.5
Pedersöre 5.5
Helsingfors 26.5 kl. 18-19, om online kl. 18-19.30
Kronoby 6.5
Mariehamn 20.9, anmälan via Ålands idrott
Sjundeå 11.5
Vasa 4.5
Vörå 3.5
Åbo 26.4
Besök www.folkhalsan.fi/tryggidrott och få bland kommande evenemang mer info om den ort som passar bäst. 


Sista anmälningsdag till Helsingforstillfället är 18.5. Kom ihåg att uppge förening i anmälan.
Plats för Helsingforstillfället är endera på distans eller på innergården (utomhus) vid Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors. 


OBS! På grund av coronapandemin kan tillfället komma att ordnas virtuellt. Trygghteslådan finns i så fall att hämta från Topeliusgatan 20 efter lanseringsträffen. De anmälda får information om hur och var tillfället genomförs en vecka på förhand.


Folkhälsan har fått understöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att framställa materialet. Materialen i lådan har utvecklats i ett samarbete med stiftelsen Friends i Sverige.

Anmäl dig här

Tider :

26.05.2021 18.00 - 19.30 Blåsippan