Ungdomsnätverksträff med fokus på kompetenscenterarbete

Startdatum: 07.10.2021
Kursperiod: 07.10.2021 - 07.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.09.2021 00.00
Anmälan stänger: 06.10.2021
Kurskod: 180E0116001
Anmäl dig här

I nuläget finns det sex nya riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Vilka är de olika kompetenscentrens uppgifter och hur kan vi på bästa sätt ha nytta av dessa? Hur beaktas det finlandssvenska ungdomsarbetet? Under denna nätverksträff ligger fokus på effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn (kompetenscenter Kentauri). Vi hör också om pågående forskning inom Åbo akademi, som berör skolungdomsarbete (kompetenscenter Nuoska).


Program


13.00 Välkommen!
13.10 Effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, forskare Marina Lindell, Åbo Akademi
13.45 Paus
14.00 Kommunalt ungdomsarbete på svenska i skolor – en översikt, projektkoordinator Anna Siegfrids, Åbo Akademi
14.30 Diskussion


Nätverksträffen ordnas i samarbete mellan Takorganisationen för ungdomssektorn Allianssi och Folkhälsan. Träffen riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå och kommunalt. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor kommunalt, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.


Anmäl dig till nätverksträffen här:


https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi

Anmäl dig här

Tider :

07.10.2021 13.00 - 15.00 På distans