Virtuell hälsonätverksträff i Nyland

Startdatum: 28.05.2020
Kursperiod: 28.05.2020 - 28.05.2020
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.04.2020
Anmälan stänger: 27.05.2020
Kurskod: 180K0116818
Anmäl dig här

Välkommen med på vår virtuella hälsonätverksträff i Nyland!


Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. Nätverksträffen är riktad till alla som jobbar i Nyland.På grund av Covi-19 orndas vårens hälsonätverksträffar som en gemensamträff online, via Zoom. Då du anmält dig till träffen får du via e-post en länk till Zoom-mötet. Nätverksträffen är två timmar och innehåller en kort föreläsning samt möjlighet att utbyta erfarenheter, ställa frågor och ta del av vad som är aktuellt på Folkhälsan. 


Borde man vara orolig?
- Konsten att samtidigt se familjers resurser och ändå misstänka vanvård och omsorgssvikt under Covid-19–pandemin och under efterdyningarna av karantäntiden.


Som föreläsare har vi Katarina Fagerström, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan. Katarina är familjeterapeut och socialarbetare och är en av de nationella utvecklarna av den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddsarbete. Den systemiska verksamhetsmodellen betonar vikten av att bygga upp förtroendefulla relationer och bättre kontakt med barn och deras föräldrar, men också i förhållande till sammarbetskumpaner och andra professionella. Hon har under de två senaste åren arbetat en dag i veckan som privatpraktiserande familjeterapeut i barnskyddet i Borgå.  


Program
13.00 Aktuellt från Folkhälsan
13.30 Föreläsning av sakkunniga Katarina Fagerström
14.30 Diskussion + aktuellt från Folkhälsan
15.00 AvslutningVälkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

28.05.2020 13.00 - 15.00 På distans