Virtuell Hälsonätverksträff i Västra Nyland

Startdatum: 26.10.2020
Kursperiod: 26.10.2020 - 26.10.2020
Arrangör: Folhkälsan förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.09.2020
Anmälan stänger: 20.10.2020
Kurskod: 180K0116891

Välkommen med på vår virtuella hälsonätverksträff i Nyland!


Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. 

På grund av Covid-19 ordnas höstens hälsonätverksträffar virtuellt via Zoom. Då du anmält dig till får du via e-post en länk till Zoom-mötet några dagar före själva träffen. Folkhälsan förbehåller sig rätten att vi behov slå ihop höstens hälsonätverksträffar. Meddelande om datumändring kommer till alla anmälda. 


Tema:
Perspektiv och verktyg för arbete med kulturell mångfald och integrering
Finlands samhällsstruktur är i snabb förändring i och med en intensifierad flyttningsrörelse från andra länder. Vikten att utveckla ett mer kultursensitivt arbetssätt är en förutsättning för att arbeta i en mångkulturell miljö.
Hur använda den kunskap och kompetens som vi redan har i arbete med kulturell mångfald? Vi diskuterar kring några praktiska exempel och får konkreta verktyg som hjälper oss att utveckla vidare ett mångkulturellt förhållningssätt.


Som föreläsare har vi Emina Arnautovic som jobbar som integrationssakkunnig vid Folkhälsan. 

13.00 Presentationsrunda och hälsningar från kommunerna
13.30 Föreläsning med Emina 
15.00 Diskussion + aktuellt från Folkhälsan
15.30 Avslutning

Välkommen med!

Tider :

26.10.2020 13.00 - 15.30 På distans