Anhöriggrupp i Kyrkslätt

Startdatum: 03.02.2020
Kursperiod: 03.02.2020 - 18.05.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Nylands minneslots
Plats: Övriga platser - Nyland - Kyrkslätt Servicecentral
Adress: Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2019
Kurskod: 180K0013479
Kurspris: Gratis

Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närståendevårdare i Kyrkslätt.


I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. Vi söker styrka och gemenskap genom trevlig samvaro.


I gruppen för närståendevårdare har vi möjlighet att dela erfaremheter, få nya idéer till vardagen och stöd av varandra i liknande livssituation.


Vi inleder tillsammans med kaffe och delar sedan på oss i två grupper.


Vi samlas en gång per månad måndagar kl. 12.00-13.30


3.2, 2.3, 30.3, 27.4, 18.5.2020


Träffarna är avgiftsfria


Plats: Kyrkslätts servicecentral, Rågränden 3


Välkommen med, ensam eller tillsammans!


Anmälningar och mer information:


Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell tdn 0400-321239, hanna.strandell@espoonmuisti.fi


Folkhälsan handledare: Nina Hongell-Ekholm (närståendevårdargruppen)

Tider :

03.02.2020 12.00 - 13.30 Kyrkslätt Servicecentral
02.03.2020 12.00 - 13.30 Kyrkslätt Servicecentral
27.04.2020 12.00 - 13.30 Kyrkslätt Servicecentral
18.05.2020 12.00 - 13.30 Kyrkslätt Servicecentral