Karagrupp

Startdatum: 20.01.2020
Kursperiod: 20.01.2020 - 27.04.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Matsalen
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Kristina Björklund
kristina.bjorklund@folkhalsan.fi
050-4350470
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.10.2019
Kurskod: 18SS0012619
Kurspris: Gratis

Karagruppen är en grupp där enbart män i senioråldern träffas, diskuterar, gör saker tillsammans, lär känna varandra och har det trevligt.Vi äter lunch tillsammans under sammankomsterna. Gruppen leds av Ossian.Gruppen träffas varannan vecka. Anmälningar samt mera information ger Tamara Bergqvist tfn: 045 8819743

Tider :

20.01.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
03.02.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
17.02.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
02.03.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
16.03.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
30.03.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
13.04.2020 11.30 - 13.30 Matsalen
27.04.2020 11.30 - 13.30 Matsalen