Må bra café i Töjby för seniorer

Kursperiod: Fortlöpande
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Närpes r.f.
Plats: Töjby skola
Adress: Skolväg 9, 66295 Töjby
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Kurskod: B9000012055
Kurspris: Gratis

Trivselcaféet ordnas som ett informations- och diskussionstillfälle för seniorer.


Träffarna ordnas en gång per månad vid Töjby skola, Skolvägen 9 i Töjby.


26.9, 31.10 och 28.11 .


Aktiviteter för både knopp och kropp, föreläsningar om aktuella ämnen som berör seniorer.


Träffarna är kostnadsfria men en liten avgift för kaffe tillkommer.


Ledare: Benita Storgeust och Svea Björkblom


Kontakt för mera information: Jeannette Häggqvist tfn: 040 5397 356.

Tider :

26.09.2019 14.00 - 16.00 Töjby skola
31.10.2019 14.00 - 16.00 Töjby skola
28.11.2019 14.00 - 16.00 Töjby skola