Nybliven pensionär- diskussionsgrupp online

Startdatum: 20.03.2023
Kursperiod: 20.03.2023 - 27.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.01.2023 19.00
Anmälan stänger: 16.03.2023
Bilagor:
Kurskod: 18S10012030
Kurspris: 10,00 €

Är du nybliven pensionär eller varit pensionär en kortare tid?
Välkommen med på Tredje ålderns diskussionsträffar online.
Vi möts via Zoom:20.3, 22.3, 24.3 och 27.3 kl.14-16


Träffarna leds av Solveig Nylund och Gunilla Norrgård, utbildade ledare med egna erfarenheter av pensionering.


Diskussionsstunderna ger oss en möjlighet att tillsammans med andra i samma livsskede diskutera och utbyta erfarenheter samt reflektera över hur vi önskar forma vår nya tillvaro.


Frågor som lyfts under de fyra träffarna är bl.a fysiskt och psykiskt välbefinnande, meningsfull tillvaro och de nya möjligheterna som pensionär.


Begränsat antal deltagare.
Deltagaravgift:10€


Inga förhandskunskaper av Zoom programmet krävs, individuell handledning ordnas vid behov.


Anmäl dig senast 16.3 till:
Lotta Böling tfn. 040 148 9110, lotta.boling@redcross.fi
Pia Nabb tfn. 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


Träffarna sker i samarbete Folkhälsan och Röda Korset.


Varmt välkommen med

Tider :