Trivselcafé i Pjelax för seniorer

Kursperiod: Fortlöpande
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Närpes r.f.
Plats: Pjelax Sparbank (f.d)
Adress: Skrattnäsvägen 1287, 64250 Närpes
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Kurskod: B9000012058
Kurspris: Gratis

Trivselcaféet ordnas som ett informations- och diskussionstillfälle för seniorer.


Träffarna ordnas en gång per månad vid Pjelax Sparbank, Skrattnäsvägen 1287, 64250 Pjelax.


Tid: 26.9, 31.10 och 28.11 kl 13-15


Aktiviteter för både knopp och kropp, föreläsningar om aktuella ämnen som berör seniorer.


Träffarna är kostnadsfria men en liten avgift för kaffe tillkommer.


Ledare: Inger Granfors.


Kontakt för mera information: Jeannette Häggqvist tfn: 040 5397 356.

Tider :

26.09.2019 13.00 - 15.00 Pjelax Sparbank (f.d)
31.10.2019 13.00 - 15.00 Pjelax Sparbank (f.d)
28.11.2019 13.00 - 15.00 Pjelax Sparbank (f.d)