Simskola i Bromarv intresse-, teknik- och talanggrupp kl. 17.30-18.30

Startdatum: 28.06.2021
Kursperiod: 28.06.2021 - 09.07.2021
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Bromarf r.f.
Plats: Furutorp simstrand
Adress: Vättlaxvägen 9, 10570 Bromarv
Visa på karta
Kontakt: Emilia Mattsson
emilia.mattsson@arcada.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.05.2021 09.00
Anmälan stänger: 23.06.2021
Kurskod: G3000007002
Kurspris: 40,00 €
Anmäl dig här

Välkomna till simskolan i Bromarf på Furutorp simstrand 28.6-9.7.2021.


Intresse-, teknik- och talanggrupp kl. 17.30-18.30
Till denna grupp hör de som vill pröva på att ta intressemärke, teknikmärke och talangmärke.


För barn i åldern 5-17 år.


 


För Folkhälsanmedlemmar kostar simskolan 20€/barn. Icke medlemmar 40€/barn.


Anmälan är bindande! Avgiften betalas i samband med anmälan på Folkhälsan i Bromarf r.f konto:


Kontonummer FI07 4170 0010 1435 15 Ange barnets/ barnens namn i meddelandefältet.


Anmälan sker via kursbokningsprogrammet.


 


Avbokningsvillkor


Avbokningsvillkoren för simskolan är följande: Deltagaren skall betala 50% av avgiften ifall kursen har kunnat genomföras färre gånger än 50%. Hela avgiften betalas ifall kursen genomförts minst 50% eller flera gånger. Ifall kursen inte kan genomföras återbetalas avgiften till deltagaren i sin helhet.


Simlärare är Emilia Mattsson


Frågor: Emilia Mattsson, emilia.mattson@arcada.fi eller 045-8060896


 


En trygg och rolig simskola är viktig för oss. Vi följer rådande anvisningar kring säkerhet och Covid-19  under simskolan. I infobrevet innan simskolan får du också närmare information om säkerhetsåtgärder gällande covid-19 och hur de påverkar simskolan och deltagandet.


För mer information kan du bekanta dig med Folkhälsans anvisningar: https://folkhalsan.fi/globalassets/barn/simskola/info-till-familjerna-i-simskolan-om-covid19-v2.pdf 


Välkommen till simskolan!


 


 

Anmäl dig här

Tider :

28.06.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
29.06.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
30.06.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
01.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
02.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
05.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
06.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
07.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
08.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand
09.07.2021 17.30 - 18.30 Furutorp simstrand