Pappas hjärtslag är lika viktigt! Att tala och tänka faderskap

Startdatum: 01.06.2021
Kursperiod: 01.06.2021 - 01.06.2021
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.12.2020 00.00
Anmälan stänger: 31.05.2021
Kurskod: 18FM0011011
Anmäl dig här

Pappas hjärtslag är lika viktigt! Att tala och tänka faderskap


1.6.2021 kl. 18.00-20.30


Folkhälsan ordnar en diskussions- och reflektionskväll om faderskap. 


Tillsammans med den danska organisationen Baba som jobbar med pappor i Danmark ordnar vi ett digitalt tillfälle om att vara pappa. Under tillfället så funderar vi på vår vision som föräldrar, på dialog och gemenskap och får ta del av Babas sätt att engagera och skapa reflektion. Tillfället är främst till för pappor och är gratis!Folkhälsan kartlägger samtidigt intresset för pappagrupper i Österbotten och Nyland.


För frågor kontakta valter.holmstrom@folkhalsan.fi


https://www.folkhalsan.fi/kampanj/jamlikt-foraldraskap/


https://baba.dk/


 


Dad's heartbeat is equally important! To talk and think fatherhood


1.6.2021 18.00-20.30


Folkhälsan organizes an evening of reflection and discussion on fatherhood.


Together with our Danish partner Baba, an organization that works with fathers in Denmark, we arrange a digital event on being a father. During the event we will reflect on our vision as parents, dialogue and community and get to take part in Baba's ways of engaging people. The event is primarily for fathers and free of charge!


During the event we will also map the interest for group acitivities for fathers in Ostrobothnia and Uusimaa.For questions contact valter.holmstrom@folkhalsan.fi


 


https://www.folkhalsan.fi/kampanj/jamlikt-foraldraskap/


https://baba.dk/

Anmäl dig här

Tider :

01.06.2021 18.00 - 20.30 På distans