13.10: Hälsonätverksträff i Östra Nyland

Startdatum: 13.10.2023
Kursperiod: 13.10.2023 - 13.10.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Söderkulla, servicehuset Linda
Adress: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Anmälan stänger: 05.10.2023
Kurskod: 18FM0016009
Anmäl dig här

Skärmanvändning i småbarnsfamiljer
– hur kan vi stöda föräldrar och barn till en sund användning av medieinnehåll?Mediafostran är en del av barnets fostran och skärmanvändning är viktigt att diskutera och ta hänsyn till redan då barnen är små.
Under nätverksträffen behandlas följande teman: • Vilka är för- och nackdelarna med mobilbruk, spel och annat skärminnehåll?

 • Hur ska man som yrkesverksam eller förälder beakta barnets utveckling då man lägger upp riktlinjerna för skärmanvändning?

 • Hur kan relationerna inom familjen och barnets utveckling påverkas av skärmanvändning?

 • Vad är bra att tänka på då man diskuterar skärmbruk med föräldrar?

 • Hur påverkas synens utveckling i en digitaliserad värld?

 • Synen har en viktig funktion i kommunikation, interaktion, dagliga aktiviteter och motorik. Ett fenomen som kan påverka ögonhälsan är den ökade mängden skärmtid.

 • Dessutom presenteras material och verksamheter som stöder mediefostran i småbarnsfamiljer.

  Som föreläsare fungerar:
  Annukka Såltin, sakkunnig inom problematiskt digitalt spelande och sociala medier på Pelituki samt projektledare för projektet ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag”.
  Stina Nygård, synrådgivare, Projektet Synligan från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS)

  Program


9:00 Frukost och presentationsrunda
9:30 Föreläsning, del 1
11:30 Paus 
11:45 Föreläsning, del 2
13:00 Lunch vid Ravintola Veljekset
14:00 Träffen avslutas


Varmt välkommen med på nätverksträffen i Östra Nyland! Den här gången träffas vi i Servicehuset Linda, Amiralsvägen 6 i Söderkulla. 
Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 5.10 därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.

Folkhälsans hälsonätverksträffar:

Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

Anmäl dig här

Tider :

13.10.2023 09.00 - 14.00 Söderkulla, servicehuset Linda