Dagisnätverk Åbo hösten 2018

Startdatum: 25.10.2018
Kursperiod: 25.10.2018 - 25.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Åboland - Kvartersklubben
Adress: Henriksgatan 9, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 25.06.2018
Anmälan stänger: 22.10.2018
Kurskod: 180K0016407
Kurspris: Gratis

Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång.

Temat för hösten 2018 är: Språkligt rika sammanhang på daghem och förskola. Ökad delaktighet med både bilder och tecken som stöd.


Målet med dagen är att ge deltagarna idéer och verktyg för hur de i daghemmets vardag och i den ledda verksamheten kan stöda barnets språkutveckling och delaktighet.


Innehåll:


- Varför kommunikation är viktigt


- Språklig medvetenhet i samspelet med barnen


- Leken och språket


- Flerspråkighet


- Bilder och tecken som stöd


- Kontakten mellan daghemmet och hemmet


- Digitala arbetssätt, t.ex. appar och webbaserade tjänster


Vi ställer även ut språkstimulerande material som du kan ta med dig till ditt daghem eller förskola.


Som föreläsare under dagen fungerar Johanna Sallinen och Michaela Holm från Folkhälsan


Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och kaffe.
Vänligen meddela eventuella allergier och arbetsplats då du anmäler dig.


Välkommen!

Tider :

25.10.2018 11.00 - 16.00 Kvartersklubben