Hur kan du stöda kamratskapsfärdigheter? Virtuellt

Startdatum: 06.03.2023
Kursperiod: 06.03.2023 - 06.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Annika Äijö
annika.aijo@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 27.10.2022 00.00
Kurskod: 18FM0016004
Anmäl dig här

Hur kan du stöda kamratskapsfärdigheter?


Vad är kamratskapsfärdigheter och på vilket sätt hänger goda samspelsfärdigheter ihop med en trygg och positiv gruppanda? Vill du lära dig om hur du som tränare via lek och idrott kan stöda barns kamratskapsfärdigheter och på så sätt skapa en positiv gruppanda och förebygga mobbning och ensamhet? Nätverksträffen riktar sig till tränare för barn i åldern 3-11.


Alla som deltar i nätverksträffen får avgiftsfritt boken Kompiskonst som innehåller praktiska verktyg för att utveckla kompisrelationer och stärka en positiv gruppanda.


Datum & Tid: 6/3, virtuellt, länken skickas innan tillfället via e-post


Målgrupp: Tränare och ledare inom idrott för barn


Föreläsare: Maria Stoor-Grenner och Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete.


Övriga tillfällen: Våren tränarnätverk ordnas i Åbo 26/1, Vasa 31/1, Helsingfors 2/2 och Virtuellt 6/3.


Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.

Anmäl dig här

Tider :

06.03.2023 18.00 - 19.30 Platsen saknas