Hur prata med småbarn om kropp, gränser och sexualitet?

Startdatum: 13.11.2024
Kursperiod: 13.11.2024 - 13.11.2024
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Susanna Åhman
suss.ahman@folkhalsan.fi
050-3264807
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.06.2024 00.00
Anmälan stänger: 11.11.2024
Kurskod: 180K0010002
Anmäl dig här

Hur kan vi stöda och tala om kropp, gränser och sexualitet med småbarn? 


I de nya Grunderna för planen för småbarnspedagogik tas sexualitet upp som ett område personalen ska kunna stöda barnen på. Men på vilket sätt ska man göra det, vad är tryggt och lämpligt att säga och hur göra det åldersanpassat?


Under föreläsningen tar vi upp ämnet på ett lätt och positivt sätt och går igenom vad barn kan tänkas fundera på samt hur man kan stöda och handleda barnen i frågor om kropp, integritet och närhet. Vi går igenom vad barns sexualitet egentligen är, hurudant beteende som är normalt och när man kan behöva ingripa.


Vi presenterar också Folkhälsans material Nakensaken, som utvecklats för att stöda småbarnspedagoger i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år. Alla som önskar det får ett avgiftsfritt exemplar till sin enhet (ett exemplar till varje daghem vars personal deltar).


Föreläsningen är avgiftsfri.


Välkommen!

Anmäl dig här

Tider :

13.11.2024 12.30 - 14.00 På distans