Lärarnätverk i Borgå

Startdatum: 26.10.2021
Kursperiod: 26.10.2021 - 26.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans utrymmen i Borgå - Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Nea Törnwall
nea.tornwall@folkhalsan.fi
+358447883778
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.08.2021 08.00
Anmälan stänger: 12.10.2021
Kurskod: 180E0016001

Välkommen på lärarnätverksträff på Folkhälsans kvartersklubb i Borgå den 26.10.2021!


Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan.           


Höstens teman är:


Må bra tillsammans


Under förmiddagen berättar föreläsare från Psykisk hälsa Finland rf om hur vi kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Vi presenterar verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Vi funderar också på hur vi kan stärka samarbetet med elevvården och föräldrarna.


Vi kommer att tillsammans diskutera bl.a.:


Psykisk hälsa som resurs inom grundskolan
Vilka är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem
Känslo- och interaktionsfärdigheter
Självkännedom och överlevnad
Coronas effekt på elevens psykiska hälsa


Rörelseglädje, gemenskap och återhämtning i naturen


Naturen har som bekant en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande och utvecklar såväl barnens koncentrationsförmåga som motoriska färdigheter och sociala förmågor. Lek i naturlig miljö stärker även kreativitet och problemlösning. Naturen sänker vår stressnivå och fungerar som en återhämtande faktor för oss alla, samtidigt som den har en positiv inverkan på gruppdynamiken. Att få en nära relation till naturen redan från tidig barndom är betydelsefullt.
I skolmiljö kan man med lätta medel ta in mera natur i undervisningen. Vi berättar om hur Naturkraft aktiviteter och material går att tillämpa med olika åldrar. Vi testar på och inspireras av material för aktiviteter ute.
Föreläsare: Annika Wiklund-Engblom och Nea Törnwall, projektledare för Naturkraft för familjer.


Begränsat antal platser. Anmälan öppnar 9.8.2021 och stänger 12.10.2021 (två veckor innan träffen).
Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Utöver program och trevlig samvaro ingår morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Välkommen! 
Reservation för förändringar om pandemiläget kräver. 

Tider :

26.10.2021 09.00 - 15.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå