Lärarnätverksträff i Åboland

Startdatum: 27.02.2020
Kursperiod: 27.02.2020 - 27.02.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Åboland - Hus Lindman
Adress: Biskopsgatan 15, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Gun Hoikkala
gun.hoikkala@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.12.2019
Anmälan stänger: 14.02.2020
Kurskod: 180K0016537

 


Välkommen på lärarnätverksträff den 27.2.2020 på restaurang Hus Lindman i Åbo!Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunksap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan. Vårens teman är: Barn och ungas sexualitet- hur kan jag ta upp ämnet?Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa. Alltför sällan prioriteras sömnen i vardagen- hur ändra på det? Föreläsare är Mikaela Wiik som är sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att främja fysisk aktivitet och återhämtning i alla åldrar. Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt, senast en vecka före till gun.hoikkala@folkhalsan.fi Meddela samtidigt om eventuella dieter. Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 

Tider :

27.02.2020 09.00 - 15.00 Hus Lindman