Nätverksträff för skolkuratorer (Österbotten)

Startdatum: 13.06.2023
Kursperiod: 13.06.2023 - 13.06.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Holmsgården
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.04.2023 00.00
Anmälan stänger: 02.06.2023
Kurskod: 18FM0016016

Välkommen med på nätverksträff för skolkuratorer i Österbotten den 13 juni 2023


Nätverksträffen ordnas denna gång på Holmsgården i Vörå. Dagens program innehåller föreläsning samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra skolkuratorer. 


Innehåll och program
9.00 Välkommen och morgonkaffe
9.30 ”Återhämtning och studera hjärnvänligt”
Efter pandemitid, kriser och stora reformer är det skäl att stanna upp för att blicka bakåt, men framför allt blicka framåt tillsammans. Vilka utmaningar och styrkor finns det gällande barn och ungas hälsa och hur kan vi jobba hälsofrämjande med de resurser som finns?
Anna-Lena Blusi, sakkunnig inom fysisk aktivitet, återhämtning och hälsa på Folkhälsans Förbund, bidrar med en överblick och ser fram emot att ta del av era erfarenheter och tankar. Hon kommer även att presentera Folkhälsans nya ChillaUnga13+ material och ni får möjlighet att prova på en del övningar.
11.30 Lunch
12.30 Nätverk och diskussioner
14.00 Kaffe
14.15 Aktuellt från Folkhälsan
15.00 Dagen avslutas

Nätverksträffen är avgiftsfri

Tider :

13.06.2023 09.00 - 15.00 Holmsgården