Nätverksträff för skolkuratorer

Startdatum: 11.12.2018
Kursperiod: 11.12.2018 - 11.12.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - GLO hotell Art
Adress: Lönnrotsgatan 29, 00180 Helsingfors
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.03.2018
Kurskod: 18U10016221

Välkomna på den årliga nätverksträffen för skolkuratorer i Nyland och Åboland.


 


Program:
9.00 Kaffe/te och tilltugg Aktuellt på Folkhälsan
9.30 Esport och välmående – från konflikt till närvaro i skola och hem
Många familjer upplever barnens spelande som hot för vardagens rutiner och medier är fulla av hotbilder om spelandet. Med erfarenhet både i familjeliv och som esportsutbildare i Prakticum har Jens Brännback tillsammans med de unga lärt sig metoder att bemöta ungdomarna på ett konstruktivt sätt i spel. För de ungas del har det lett till större känsla av delaktighet, högre skolnärvaro, sundare levnadsvanor och ökad förmåga till livskontroll.
11.30 Lunch
12.30 Aktuellt på skolorna - Gruppdiskussioner
13.45 Andningspaus med Mediyoga med Daniela Lindqvist
14.45 Eftermiddags kaffe/te och något gott
15.00 Dagen avslutas


 


Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på kaffe/te, tilltugg och lunch.


Anmälan senast fredagen den 30 november via länken nedan:
https://link.webropolsurveys.com/S/544C2BC88432CAA6


 


Vid frågor, kontakta gärna Tove Ajalin via e-post tove.ajalin@folkhalsan.fi eller på telefon 044-7886285.

Tider :

11.12.2018 09.00 - 15.00 GLO hotell Art