Tänk om idrott – stärk gruppsamhörigheten genom respekt och inkludering (virtuell)

Startdatum: 04.12.2023
Kursperiod: 04.12.2023 - 04.12.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2023 00.00
Anmälan stänger: 01.12.2023
Kurskod: 180K0116005

Vill du bidra till att alla barn och unga har möjlighet att utvecklas, känna samhörighet och rörelseglädje? I en trygg miljö där alla känner sig sedda, respekterade och välkomna skapas känslan av att kunna vara sig själv och grupptillhörigheten stärks.

Kom och bekanta dig med materialet Tänk om som är ett diskussionsmaterial om normer, med berättelser och bilder som på ett brett plan behandlar frågor om att passa in och att höra till olika minoritetsgrupper. Få nya tankar men också konkreta tips och idéer om hur man kan stärka gruppsamhörigheten och stöda varje unik individ.

Alla som deltar får gratis hemskickat materialet Tänk om, samt Kompiskort som är ett material för att stödja kompisrelationer. Det är kostnadsfritt att delta.


När? Måndag 4.12 kl. 17.30-19.00.
Var? online via teams. Instruktioner hur logga in sänds till alla anmälda.
Föreläsare: Karin Storbacka och Sara Sundell, sakkunniga på Folkhälsans förbund.

Sista anmälningsdag är fredag 1.12.

Tider :

04.12.2023 17.30 - 19.00 På distans