VIRTUELL Hälsonätverksträff i Österbotten

Startdatum: 04.11.2020
Kursperiod: 04.11.2020 - 04.11.2020
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Ulrika Vestergård-Denward
ulrika.vestergard@folkhalsan.fi
044-7881090
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.09.2020
Anmälan stänger: 28.10.2020
Kurskod: 18S30016482
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Höstens hälsonätverksträffar i Österbotten ordnas som en gemensam virtuell träff.
Välkommen med onsdag 4.11 kl. 13-16.
Träffen är för dig i Österbotten som i ditt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer (ex. rådgivningspersonal).
Under träffen får vi höra erfarenheter från att stärka anknytning via bl.a. FHille, och om lågtröskelverksamhet och kamratstöd vid sällsynta, ärftliga sjukdomar. Vi presenterar även annat aktuellt vid Folkhälsan, och möjlighet finns att lyfta fram aktuella frågor för er i era kommuner. 


FHille ger stunder för lek och lärande
Folkhälsan har jobbat för att stärka anknytningen och det lustfyllda samspelet i familjen med hjälp av konkreta redskap och material, riktade till föräldrar och barn i åldern 4-7 år. Syftet är att stärka både barnet och föräldern. För familjer med invandrarbakgrund främjar FHille inkludering i närsamhället.
Framöver ska Folkhälsan utarbeta ett koncept till familjer med barn under 2 år. Vi bollar gärna ämnet med er som har erfarenhet av och kunskap om familjernas styrkor och utmaningar
Johanna Sallinen - sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik, Senada Arnautovic - koordinator för FHille och Nina Finnäs - projektkoordinator berättar mera.
Här kan du läsa mera om FHille programmet och bekanta dig med veckohäftena och annat material. 


Lågtröskelverksamhet och kamratstöd vid sällsynta, ärftliga sjukdomar
Kommer du i kontakt med familjer eller enskilda personer som berörs av en sällsynt sjukdom? Vill du själv veta mera om det stöd och den information som Folkhälsan erbjuder till professionella, familjer och andra berörda?
Annika Nyman, handledare sällsynta genetiska sjukdomar, berättar om gruppverksamhet och kamratstöd.
Maria Hintze, sakkunnig i genetisk vägledning, berättar om lågtröskelverksamheten.

Anmäl dig här

Tider :

04.11.2020 13.00 - 16.00 På distans