Baby- och familjesiminstruktörsutbildning, Österbotten

Startdatum: 14.09.2018
Kursperiod: 14.09.2018 - 28.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
050-3308261
Anmälan öppnar: 18.06.2018
Bilagor:
Kurskod: 18BS0100220
Kurspris: 300,00 €

Baby- och familjesiminstruktören introducerar den underbara vattenvärlden till familjerna, möjliggör mångsidiga och säkra upplevelser för barnet och får ta del av barnets och föräldrarnas nyfikenhet och glädje.

Som baby- och familjesiminstruktör får du träffa nya människor, ta del av barnens utveckling och familjernas vardag.


Jobbet passar bra för studeranden, föräldrar med småbarn och till alla som vill jobba med småbarnsfamiljer.


Kursen omfattar 50 timmar, vilket inkluderar praktiska övningar i simhallar där det ordnas babysim. Av deltagarna förväntas 100 procents närvaro.


Kursen arrangeras i Korsholm och Vasa och är tvådelad:

Del 1 14-16.9.18

Del 2 27-28.10.18

Mellan kursveckosluten gör deltagarna praktik på olika babysimställen som är av FSL godkända Säkra babysimställen.


För att delta i kursen måste du vara simlärare.

Anmälan till kursen är bindande.

Anmäl dig här

Tider :

14.09.2018 17.30 - 21.00 Platsen saknas
15.09.2018 08.00 - 17.30 Platsen saknas
16.09.2018 08.00 - 16.30 Platsen saknas
27.10.2018 08.00 - 17.30 Platsen saknas
28.10.2018 08.00 - 16.30 Platsen saknas