Beroendeproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet- Föreläsningsdag för yrkesverksamma

Startdatum: 23.01.2020
Kursperiod: 23.01.2020 - 23.01.2020
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Övriga platser - Åland - Självstyrelsegården, lagtingsdelen- Sälskär auditoriet
Adress: Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Eleonore Hedman
eleonore.hedman@folkhalsan.ax
045-73447947
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 10.12.2019
Anmälan stänger: 20.01.2020
Kurskod: 310K0100671

OBS! Kursen är fullbokad och kölistan är stängd.


En kostnadsfri föreläsningsdag för dig som i din yrkesroll möter människor med riskbruk, missbruk eller beroendesjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF).


För att stärka våra insatser kring de människor som drabbats av beroendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och samsjuklighet anordnar ANDTS, Folkhälsan på Åland i samarbete med Ung resurs, Ålands autismspektrumförening, Pusselfamiljen och Folkhälsans hälsofrämjande verksamhet ett föreläsningstillfälle med den mycket erfarna och inspirerande Lotta Borg Skoglund.


För vem: I första hand för yrkesverksamma från hälso-och sjukvården, elev och studerandehälsan, socialarbetare, lärare, intresseföreningar, kommunal och landskapsanställda och brukarföreningar


Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, psykiater och specialist i allmänmedicin. Lotta har lång klinisk erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och behandling. Lotta har även varit verksam flera år på Maria Ungdom och varit med och startat och drivit livsstilsmottagningen i Stockholm. Idag delar Lotta sin tid mellan Smart Psykiatri där hon är medicinskt ledningsansvarig och Karolinska Institutet där hon är verksam som forskare.


Innehåll:          
Pass 1: Om missbruk, riskbruk och beroenden dess förebyggande insatser och behandlingar
Vi går igenom termerna missbruk, riskbruk, skadligt bruk respektive beroende och reder ut terminologin. För att kunna förebygga, upptäcka och behandla missbruk och beroenden behöver vi förstå hur hjärnan fungerar. Vi lär oss om vad som händer i hjärnan vid ett beroende och vilka riskfaktorer och varningstecken vi ska vara observanta på, samt vilka faktorer som kan verka skyddande. Vi pratar om ungdomshjärnan och hur ett beroende ofta grundläggs redan som ung, vi ser på ungas vanor idag och de utmaningar vi står inför. Vad säger forskningen om evidensbaserade behandlingsmetoder för riskbruk, missbruk och beroenden? Vi lär oss också om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid utformandet av behandlande insatser.


Pass 2: Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Vi går igenom vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär med särskilt fokus på ADHD och autism. Vad säger den aktuella forskningen om prevalens, könsfördelning, ärftliga- och miljömässiga orsaker, diagnostisering och möjliga behandlingar? Vi går igenom var, när och varför en neuropsykiatrisk utredning bör övervägas, vilken kompetens utredningsteamet bör ha och vad en sådan utredning innebär i praktiken. Vi går igenom aktuella riktlinjer för insatser och behandling för såväl barn som vuxna med NPF.


Pass 3: Samsjuklighet vid NPF
Vi lär oss om vanligt förekommande samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som psykisk ohälsa, missbruk och beroenden, vad säger den aktuella forskningen om samsjuklighet? Hur kan dessa människor bemötas, vilka behandlingsmodeller kan fungera och vilka arenor är bra för vårdgivande? Vi pratar om särskilda utmaningar vi bör ta i beaktande, till exempel det sårbara familjesystemet.


Preliminärt program:
09.30-10.50                   Pass 1 Om missbruk, riskbruk och beroenden dess förebyggande insatser och behandlingar
10.50-11.00                   Bensträckare
11.00-12.00                   Pass 2 Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar         
12.00-13.00                   Lunch på egen bekostnad
13.00-13.30                   Pass 2 Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
13.30-14.00                   Pass 3 Samsjuklighet vid NPF
14.00-14.20                   Fika
14.20-15.30                   Pass 3 Samsjuklighet vid NPF och avslut
När och var: Torsdagen 23 januari kl. 9.30-15.30 Självstyrelsegården Sälskär- auditoriet


Hjärtligt välkomna!
ANDTS Folkhälsan på Åland i samarbete med Ung resurs, Ålands autismspektrumförening, Pusselfamiljen och Folkhälsans hälsofrämjande verksamhet

Tider :

23.01.2020 09.30 - 15.30 Självstyrelsegården, lagtingsdelen- Sälskär auditoriet