Bli Project Liv-volontär

Startdatum: 15.09.2018
Kursperiod: 15.09.2018 - 16.09.2018
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Camilla Stenbäck
camilla.stenback@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2018
Anmälan stänger: 31.07.2018
Kurskod: 38NF0100023
Kurspris: 39,00 €

Project Liv-volontärer sökes – utbildning med Folkhälsan Utbildning och Project Liv rf

Folkhälsan Utbildning och Project liv ordnar en gemensam utbildning hösten 2018. Svenska Kulturfonden har beviljat finansiering och utbildningsspråket är svenska. Målsättningen är att Folkhälsan Utbildning hjälper till med att matcha rätt studerande till rätt behov – i år till Project Liv rf.


Project Liv rf är en förening med fokus på långtidssjuka barn och deras familjer. Bekanta dig mera med deras verksamhet på www.projectliv.fi



Utbildningen inkluderar följande moduler:


Project Liv-volontär – vad innebär det?

Som Project Liv-volontär gör du en direkt insats för ett långtidssjukt barn och dess familjemedlemmar. Du får en inblick i vad det innebär att jobba som PL-volontär, hurdan hjälp som behövs och vilka krav som ställs på dig.

Dos and don’ts - krishantering, tystnadsplikt, ekonomiska aspekter

Hurdan mental förberedelse krävs av mej som PL-volontär? Hurdana kunskaper inom krisberedning och –hantering förväntas av mej i hurdana situationer? Vilka regler inom offentlighet och tystnadsplikt gäller som PL-volontär?

Specifika volontärarbeten – presentation av aktiva Project Liv-volontärer

Project Liv-volontärer berättar om sina erfarenheter.

Volontärmatchning – var behövs mitt kunnande?

Hands-on-matchning med långtidssjuka barn och deras familjer eller med annan Project Liv-verksamhet.

Project Livs krav på de ansökande är enkelt; passionerade individer, ung som gammal, är välkomna.

Ansökanden bör vara myndig. 2 dagar/utbildning.


Båda dagarna hålls kl 9-16. Pris 39 €/person inkl. utbildningsmaterial och certifikat.


Intresserad? Skicka din ansökan till camilla.stenback@folkhalsan.fi senast 30.6.2018.


Frågor? Maila camilla.stenback@folkhalsan.fi eller info@projectliv.fi


Vänligen notera: Detta är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsan och Project liv. Vid anmälan kommer kontaktuppgifter att överföras till Project liv.

Anmäl dig här

Tider :

15.09.2018 02.00 - 02.00 Campus Norrvalla
16.09.2018 02.00 - 02.00 Campus Norrvalla