COPE föräldrakurs på nätet för föräldrar till barn 3-12 år - individuell coachning

Startdatum: 19.08.2024
Kursperiod: 19.08.2024 - 20.12.2024
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Familjestöd Folkhälsan På Åland
familjestod@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.05.2024 00.00
Anmälan stänger: 01.10.2024
Kurskod: 310K0013013
Anmäl dig här

COPE föräldrakurs på nätet - en digital kurs som kan individanpassas efter dina förutsättningar 


COPE är en kostnadsfri kurs med syfte att förbättra relationen och minska konflikter mellan vuxen och barn. Föräldrakurs på nätet är en digital variant av COPE föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med barn i ålder 3-12 år som inte har passligt att delta på de fysiska kurserna. Föräldrakurs på nätet kan individanpassas och tillsammans med en kurshandledare bygger du upp en plan och anpassar kursen efter dina förutsättningar och vardag. Kursen bygger på att du som förälder går igenom materialet på egen hand, när det passar dig. Sedan får du coachning av en COPE-kurshandledare  förslagsvis 1 ggr/v eller efter varje tränad och genomgången strategi. Kursen omfattar 7 olika strategier. På de digitala träffarna med kurshandledaren (max 15 minuter) går du igenom hemuppgiften och sammanfattar strategin.   


Syftet med COPE föräldrastödsprogram är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem, öka tilltron till den egna förmågan samt förbättra samspelet i familjen. 
COPE har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
- Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrarna får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer


För vem? Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv. 
När? Start av kursen sker fortlöpande, tidigast 19.8.2024. Efter anmälan kontaktas du av en COPE-kurshandledare med inlogg till programmet och ni bygger upp en individanpassad plan för kurs och coachningstillfällen. 
Var? Digitalt. 
Avgift? Kursen är gratis. 
Välkommen med din anmälan! 

OBS! Begränsat antal platser per termin. 

Anmäl dig här

Tider :

19.08.2024 00.00 - 23.59 På distans