Handlingsplanskurs i Helsingfors

Startdatum: 18.09.2019
Kursperiod: 18.09.2019 - 18.09.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2019
Anmälan stänger: 12.09.2019
Kurskod: 0100487
Kurspris: 50,00 €

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. Vi hjälper dig med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för
den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet.


Handlingsplanskursen ordnas mellan kl. 9–16 och kostar 50 €.


Lunch och kaffe ingår i priset.


Välkommen!

Anmäl dig här

Tider :

18.09.2019 09.00 - 16.00 Blåsippan