Handlingsplanskurs i Vasa

Startdatum: 08.10.2020
Kursperiod: 08.10.2020 - 08.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 20.05.2020
Anmälan stänger: 02.10.2020
Kurskod: 180K0100838
Kurspris: 50,00 €
Anmäl dig här

Tillsammans mot mobbning - kunskap och verktyg i mobbningsförebyggande arbete


Enligt lagen ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt.


Under dagen får du kunskap om mobbning och verktyg för hur du kan jobba förebyggande i barngruppen. Vi hjälper dig också med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet.


Handlingsplanskursen ordnas mellan kl. 9–16 och kostar 50 €.


Lunch och kaffe ingår i priset.


Välkommen!


 

Anmäl dig här

Tider :

08.10.2020 09.00 - 16.00 Glaskabinettet