Hur kan vi prata med barn och unga om krig?

Startdatum: 22.09.2022
Kursperiod: 22.09.2022 - 22.09.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser
jennie.stolzmann@folkhalsan.fi
+358407446737
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.08.2022 09.00
Anmälan stänger: 20.09.2022
Kurskod: 18FM0100003
Kurspris: Gratis

Kostnadsfri virtuell utbildning 22.9.2022 klockan 13-15.30 (Del 2). Du kan delta även om du inte var med på den första dagen.


Hur kan vi prata med barn och unga om krig?


Vi lever i oroliga tider och både barn, unga och vuxna har frågor och funderingar kring det som händer i världen just nu. Även om vi inte har svar på alla frågor så behöver vi ha mod att prata om situationen och förmåga att skapa trygghet i vardagen och inge framtidshopp.


Kom med på Folkhälsans seminarium kring hur vi kan prata med barn och unga om krig. Dagen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och skola, frivilliga och andra som är intresserade av temat.


PROGRAM:


13.00-13.05 Välkommen!


13.05-14.00 Docent och universitetsforskare Christin Furu: Att stärka barn och ungas resiliens med berättelsebaserade arbetssätt.


14.00-14.10 Paus


14.10-15.20 Psykolog och psykoterapeut Ferdinand Garoff: Hur bemöta barn och unga som upplevt kris eller trauma? Vad vi kan göra.


15.20-15.30 Avslutande diskussion


Välkommen!


 


 


 


 


 


 

Tider :