Kursledarutbildning Öppna dörrar

Startdatum: 12.02.2020
Kursperiod: 12.02.2020 - 13.02.2020
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 17.12.2019
Anmälan stänger: 03.02.2020
Kurskod: 310K0100659
Kurspris: 15,00 €

Öppna dörrar för närståendevårdare är en kurs där målet är att få närståendevårdaren att stanna upp, reflektera över sin livssituation och sina resurser samt ge stöd i att ta hand om sitt eget välbefinnande.


Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ordnar en kursledarutbildning för dig som vill hålla kurs i Öppna dörrar för närståendevårdare på din hemort/lokalt. Materialet innehåller bland annat information om samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg, vård och ergonomi i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft. Kursmaterialet är uppdaterat 2019 med en ny del som är avsedd att stöda närstående till personer med minnesstörningar. 


Under utbildningen får du redskap som lockar fram och underlättar diskussion och erfarenhetsutbyte. Du får ökad kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar. Kursprogrammet är uppbyggt så att du som kursledare har ett tydligt och enkelt material färdigt att utgå ifrån.


Kursen hålls i Folkhälsans Allaktivitetshus Skeppargatan 11 med Jonna Skand och Eva Björkqvist som utbildare.


Mera information och anmälningar: Anmäl dig via länken eller ta kontakt med Annette Hagman tfn. 527063, e-post annette.hagman@folkhalsan.ax

Anmäl dig här

Tider :

12.02.2020 09.00 - 16.00 Dagcenter
13.02.2020 09.00 - 14.00 Dagcenter