Psykiska första hjälpen 1 - Online

Startdatum: 06.03.2024
Kursperiod: 06.03.2024 - 03.04.2024
Arrangör: MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Okänd plats
Kontakt: Nina Waaramäki
nina.waaramaki@folkhalsan.fi
044-7886336
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 19.09.2023 00.00
Kurskod: 180K0008003
Kurspris: 60,00 €
Anmäl dig här

Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kurshelhet. Folkhälsan fungerar som samarbetspart i anordnandet av kurser på svenska i Finland.


Utbildningen är lämplig för alla (18 +) som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Den här kursen riktar sig till vuxna (unga vuxna, arbetsföra och pensionärer). 


Kursen ordnas online under fem onsdagkvällar kl.17-19:00 och omfattar också självständiga uppgifter. 


Kursen kostar 60 €/deltagare. Vi erbjuder kursen gratis för unga vuxna (under 29 år) som inte går kursen som en del av sitt jobb d.v.s. som annars skulle bekosta kursen själv. Kontakta Ninni Waaramäki (nina.waaramaki@folkhalsan.fi) om befrielse från att betala kursavgift. Du som deltar i Psykiska första hjälpen 1-utbildningen får:


- Information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
- Verktyg att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa
- Kunskaper i hur man klarar motgångar i livet


Utbildningen består av 5 delar:


Del 1, ons 6.3 kl.17-19:30: Vad är psykisk hälsa?


Del 2, ons 13.3 kl.17-19:30: Känslokompetens


Del 3 ons 20.3 kl.17-19:00 Livets många kriser 


Del 4 ons 27.3 kl.17-19:00 Människorelationer och växelverkan


Del 5 ons 3.4 kl.17-19:30: Livshantering


Omfattning:
Utbildningen innehåller föreläsningar och smågruppsdiskussioner. Alla kursdeltagare får kursboken Livskunskap för psykisk hälsa samt ett kursintyg efter avslutad utbildning.


Utbildare: 


Nonni Mäkikärki och Johanna Creswell-Smith


 


Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund. 

Anmäl dig här

Tider :

06.03.2024 17.00 - 19.00 Platsen saknas
13.03.2024 17.00 - 19.00 Platsen saknas
20.03.2024 17.00 - 19.00 Platsen saknas
27.03.2024 17.00 - 19.00 Platsen saknas
03.04.2024 17.00 - 19.00 Platsen saknas