Specialyrkesexamen i massage

Startdatum: 08.10.2020
Kursperiod: HT 08.10.2020 - 31.12.2020, VT 01.01.2021 - 22.12.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.08.2020
Anmälan stänger: 30.09.2020
Kurskod: 38NF0100534
Kurspris: 1050,00 €

Specialyrkesexamen i massage 180kp


Inledningsvis erbjuds kompetensorådet för idrottsmassage.


Information och upplägg om examen hittas på eGrunder via länken


https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4556442/reformi/tiedot


Obligatorisk examensdel 45kp
Valbara examensdelar 135kp (3x45kp)


Studierna är tänkta att genomföras på 3-4 terminer, beroende på förhandskunskap.


 

Tider :

08.10.2020 08.45 - 15.15 Campus Norrvalla
08.10.2020 08.45 - 15.15 Campus Norrvalla
08.10.2020 08.45 - 15.15 Campus Norrvalla